STEP 1. 您可以在『我的訂單』或者是『查詢訂單』中,點選商品後的【退貨退款】連結,進行退貨申請。

STEP 2.首先,須看過退貨聲明,並對裡面的內容沒有異議。

STEP 3.則勾選『同意』,並按下【確認】後,才進行下一步的資料填寫。

STEP 4.再來填寫資料,最後填完後,按【確認】就可以送出申請。

STEP 4.申請成功

  相關連結                                                                                                                                                                                                                                       

相關資訊,可參閱本網站常見問題
若仍無法解決您的問題請聯絡我們,或來電客服專線0800-668-608我們將立即為您服務。